Thực hành tập đọc: Bận

  • 336 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Con hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống : 

Xem đáp án

a. Con chim bận bay

b. Cái hoa bận đỏ

c. Cờ bận vẫy gió


Câu 4:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

a. Chữ bận thành thơ

b. Hạt bận vào mùa

 

c. Than bận làm lửa


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận