Thực hành tập đọc: Bận

  • 1048 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Con hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống : 

Xem đáp án

a. Con chim bận bay

b. Cái hoa bận đỏ

c. Cờ bận vẫy gió


Câu 4:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

a. Chữ bận thành thơ

b. Hạt bận vào mùa

 

c. Than bận làm lửa


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận