Thực hành tập đọc: Bận

  • 1272 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Con hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống : 

Xem đáp án

a. Con chim bận bay

b. Cái hoa bận đỏ

c. Cờ bận vẫy gió


Câu 4:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

a. Chữ bận thành thơ

b. Hạt bận vào mùa

 

c. Than bận làm lửa


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

5 tháng trước

Cẩm Nhung

cực tốt

Bình luận


Bình luận