Thực hành tập đọc: Cái cầu

  • 1123 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Người cha của bạn nhỏ làm nghề gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Người cha của bạn nhỏ làm nghề kĩ sư hoặc công nhân xây dựng cầu


Câu 3:

Nhìn hình ảnh chiếc cầu cha gửi, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

Xem đáp án

Khi nhìn hình ảnh chiếc cầu, bạn nhỏ nghĩ tới : chiếc cầu của nhện, chim sáo, kiến, chiếc cầu sang nhà bà ngoại và cầu ao của mẹ.


Câu 5:

Bạn nhỏ yêu chiếc cầu nào nhất ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bạn nhỏ yêu chiếc cầu của cha nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận