Thực hành tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

  • 1236 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Chú của bạn Nga đi đâu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Chú bạn Nga đi bộ đội.


Câu 3:

Cả gia đình Nga dành tình cảm gì cho chú ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tất cả các đáp án trên đều đúng.


Câu 4:

Khổ thơ nào cho biết Nga rất nhớ chú ?

Xem đáp án

Lời giải:

Khổ thơ cho biết Nga rất nhớ chú là khổ 1.


Câu 5:

Khi Nga nhắc tới chú, thái độ của bố mẹ Nga ra sao ?

Xem đáp án

Lời giải:

Khi Nga nhắc tới chú, mẹ đỏ hoe đôi mắt, bố ngước lên bàn thờ và trả lời Nga rằng: chú ở bên Bác Hồ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận