Thực hành tập đọc: Cóc kiện trời

  • 1426 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng.  Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo. 

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo :  

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên. 

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ. 

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu : 

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài. 

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói :  

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống ! Lại còn dặn thêm: 

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây ! 

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. 

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa. 

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa. 

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào 

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét - Địch thủ : người đối chọi 

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát. 

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Nguyên nhân nào khiến Cóc phải kiện Trời ?

Xem đáp án

Lời giải:

Vì trời nắng hạn lâu quá khiến Cóc phải kiện Trời.


Câu 2:

Đến cửa nhà Trời, Cóc chỉ nhìn thấy vật gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đến cửa nhà Trời, Cóc nhìn thấy cái trống.


Câu 3:

Sau khi sắp đặt vị trí của các con vật xong, Cóc làm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

 

Sau khi sắp đặt xong, Cóc đánh ba hồi trống.


Câu 4:

Cóc đã tâu với Trời điều gì ?

Xem đáp án

Lời giải: 

Cóc đã tâu với Trời xin Trời cho mưa để ngăn chặn khô hạn


Câu 5:

Trong truyện, Cóc có những phẩm chất tốt nào ?

Xem đáp án

 

Lời giải:

Cóc có những phẩm chất tốt: biết yêu thương và có trách nhiệm với muôn loài; dũng cảm; mưu trí.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận