Thực hành tập đọc: Cùng vui chơi

  • 948 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Các bạn nhỏ chơi đá cầu ở đâu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Các bạn cùng chơi đá cầu ở sân trường.


Câu 3:

Bài thơ "Cùng vui chơi" gồm có mấy khổ thơ ? 

Xem đáp án

Lời giải:

Bài thơ "Cùng vui chơi" gồm có 4 khổ thơ.


Câu 4:

Đâu là cách các bạn nhỏ chơi đá cầu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Các bạn chơi đá cầu bằng cách chuyền từ chân bạn này sang chân bạn khác.


Câu 5:

Các bạn nhỏ cần có kĩ năng gì khi chơi cầu ? 

Xem đáp án

Lời giải:

Các bạn nhỏ khi chơi cầu cần tinh mắt và dẻo chân


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận