Thực hành tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

  • 1697 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi:

Cuộc họp của chữ viết

 Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu. Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng  hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn bạn viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi”.

 Có tiếng xì xào :

 -Thế nghĩa là gì nhỉ ?

 - Nghĩa là thế này : "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ. Dưới chân đi đôi giày da. Trên chán lấm tấm mồ hôi."

 Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói :

 - Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cả mấy dấu câu đều lắc đầu :

 - Ẩu thế nhỉ ! Bác chữ A đề nghị :

 -Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã. Được không nào ?

Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?

Xem đáp án

Cuộc họp bàn về việc giúp bạn Hoàng biết cách chấm câu.


Câu 2:

Cuộc họp của chữ viết mở vào thời gian nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Thời gian : vừa tan học


Câu 4:

Ai là người mở đầu cuộc họp ?

Xem đáp án

Lời giải:

Người mở đầu cuộc họp là bác chữ A.


Câu 5:

Bạn Hoàng đã mắc lỗi gì khi viết ?

Xem đáp án

Lời giải:

Hoàng hoàn toàn không biết dấu chấm câu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận