Thực hành tập đoc: Cuốn sổ tay

  • 1116 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Cuốn sổ tay

Tuấn và Lân ra chơi muộn. Lúc đi ngang qua bàn Thanh chợt thấy quyển sổ để trên bàn. Tuấn tò mò, toan cầm lên xem. Lân vội can : 

- Đừng ! Sao lại xem sổ tay của bạn ? 

- Vừa lúc ấy, Thanh bước vào. Nghe Lân nói, Thanh bảo : 

- Để mang ra sân cùng xem ! Các bạn đang đố nhau về các nước, nhờ tớ làm trọng tài. 

Cả ba cùng chạy ào ra sân. Quyển sổ được mở ra. Những dòng chữ nắn nót ghi nội dung cuộc họp, các việc cần làm, những chuyện lí thú... 

Thanh lên tiếng : 

Đây rồi ! Mô-na-cô đúng là nước vào loại nhỏ nhất, diện tích chỉ gần bằng nửa Hồ Tây ở thủ đô Hà Nội. Nhưng Va-ti-căng còn nhỏ hơn : Quốc gia đặc biệt này rộng chưa bằng một phần năm Mô-na-cô. Nước lớn nhất là Nga, rộng hơn nước ta trên 50 lần.  

Bốn, năm bạn cùng reo lên. Riêng Tùng chưa chịu thua : 

- Thế nước nào ít dân nhất ? 

- Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin : 

- Cũng là Va-ti-căng. 

- Đúng đấy! - Thanh giải thích- Va-ti-căng chỉ có khoảng 700 người. Còn nước đông dân nhất là nước Trung Quốc: hơn 1 tỉ 200 triệu. 

- Trọng tài : người được cử ra để phân xử phải trái. 

- Mô–na–cô : Một nước rất nhỏ ở Châu Âu. 

- Diện tích : độ rộng của bề mặt sự vật. 

- Va-ti-căng : nơi đặt tòa thánh Công giáo 

- Quốc gia : nước, nhà nước.

Tuấn và Lân thấy vật gì trên bàn Thanh ?

Xem đáp án

Tuấn và Lân thấy một quyển sổ tay trên bàn Thanh.


Câu 2:

Nhìn thấy quyển sổ của Thanh, Tuấn có ý định gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nhìn thấy quyển sổ, Tuấn tò mò, định cầm lên xem.


Câu 4:

Mô-na-cô là đất nước có gì đặc biệt ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mô-na-cô là đất nước có diện tích nhỏ nhất thế giới.


Câu 5:

Diện tích của đất nước Mô-na-cô được so sánh như thế nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Diện tích của Mô-na-cô được so sánh gần bằng một nửa Hồ Tây.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận