Thực hành tập đọc: Mồ côi xử kiện

  • 1223 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc truyện sau và trả lời các câu hỏi:

Mồ Côi xử kiện

1. Ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có chàng Mồ Côi được dân tin cậy giao cho việc xử kiện.

      Một hôm, có người chủ quán đưa một bác nông dân đến công đường. Chủ quán thưa: 

- Bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm của lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền. Nhờ ngài xét cho. 

2. Mồ Côi hỏi bác nông dân. Bác trả lời : 

- Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả. 

Mồ Côi bảo : 

- Nhưng bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không ? 

Bác nông dân đáp : 

- Thưa có. 

Mồ Côi nói : 

-  Thế thì bác phải bồi thường. Chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu ? 

- Thưa Ngài, hai mươi đồng. 

- Bác hãy đưa hai mươi đồng ra đây, tôi phân xử cho ! 

Nghe nói, bác nông dân giãy nảy :

- Tôi có đụng chạm gì đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền ? 

- Bác cứ đưa tiền đây. 

3. Bác nông dân ấm ức : 

- Nhưng tôi chỉ có hai đồng. 

- Cũng được - Mồ Côi vừa nói vừa thản nhiên lấy hai đồng bạc bỏ vào một cái bát, rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân, nói : 

- Bác hãy xóc lên cho đủ mười lần. Còn ông chủ quán, ông hãy chịu khó mà nghe. Hai người tuy chưa hiểu gì nhưng cũng cứ làm theo. Khi đồng bạc trong bát úp đã kêu lạch cạch đến lần thứ mười, Mồ Côi phán:  

- Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền. Một bên "hít mùi thịt", một bên "nghe tiếng bạc". Thế là công bằng. Nói xong Mồ Côi trả hai đồng bạc cho bác nông dân rồi tuyên bố kết thúc phiên xử. 

                                                                               TRUYỆN CỔ TÍCH NÙNG 

- Công đường : nơi làm việc của các quan. 

- Bồi thường : đền bù bằng tiền của cho người bị hại.

Truyện Mồ Côi xử kiện là truyện cổ tích của dân tộc nào ?

Xem đáp án

Đây là truyện cổ tích của dân tộc Nùng.


Câu 2:

Vì sao Mồ Côi lại được giao cho việc xử kiện ?

Xem đáp án

Lời giải:

Chàng Mồ Côi được dân tin cậy giao cho việc xử kiện.


Câu 3:

Người chủ quán đã kiện bác nông dân vì chuyện gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Người chủ quán kiện bác nông dân vì việc bác hít mùi thơm trong quán mà không trả tiền.


Câu 4:

Bác nông dân dùng lí lẽ gì để đáp lại lời buộc tội của người chủ quán ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bác nói chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả.


Câu 5:

Mồ Côi đã làm gì với hai đồng tiền của bác nông dân ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đáp án đúng là :

Mồ Côi cho tiền vào bát, úp lại và đưa cho bác nông dân xóc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận