Thực hành tập đọc: Một mái nhà chung

  • 1107 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Mái nhà của cá có gì lạ ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.


Câu 3:

Mái nhà của dím trông ra sao ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.


Câu 4:

Mái nhà của ốc có đặc điểm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mái nhà của ốc là chiếc vỏ tròn bên mình.


Câu 5:

Mái nhà của  em có gì khác với những con vật bên trên?

Xem đáp án

Lời giải:

Mái nhà của  em có giàn gấc đỏ tươi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận