Thực hành tập đọc: Mưa

  • 1047 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Bầu trời trong cơn mưa có đặc điểm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mây đen đang lũ lượt kéo đến.


Câu 3:

Cảnh sinh hoạt trong gia đình hiện lên điều gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đó là cảnh sum họp ấm cúng


Câu 4:

Trong ngày mưa, đâu là con vật đáng thương nhất ?

Xem đáp án

Lời giải:

Con vật đáng thương nhất trong ngày mưa là bác ếch.


Câu 5:

Vì sao mọi người lại thương bác ếch ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mọi người lại thương bác ếch vì bác ếch chăm chỉ lo cho từng cây lúa dưới đồng ngay cả khi trời mưa gió.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Binh hai

drgtgvtyvkdbjhkgf

Bình luận


Bình luận