Thực hành tập đọc: Mưa

  • 338 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Bầu trời trong cơn mưa có đặc điểm gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mây đen đang lũ lượt kéo đến.


Câu 3:

Cảnh sinh hoạt trong gia đình hiện lên điều gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đó là cảnh sum họp ấm cúng


Câu 4:

Trong ngày mưa, đâu là con vật đáng thương nhất ?

Xem đáp án

Lời giải:

Con vật đáng thương nhất trong ngày mưa là bác ếch.


Câu 5:

Vì sao mọi người lại thương bác ếch ?

Xem đáp án

Lời giải:

Mọi người lại thương bác ếch vì bác ếch chăm chỉ lo cho từng cây lúa dưới đồng ngay cả khi trời mưa gió.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận