Thực hành tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

  • 1622 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Hòn đá thần treo ở gian đầu có gì đặc biệt ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, hòn đá thần treo ở gian đầu có điểm đặc biệt là: đó là hòn đá do già làng nhặt khi chọn đất lập làng.


Câu 3:

Hòn đá thần treo ở gian đầu có gì đặc biệt ?

Xem đáp án

Như vậy, hòn đá thần treo ở gian đầu có điểm đặc biệt là: đó là hòn đá do già làng nhặt khi chọn đất lập làng.


Câu 4:

Xung quanh hòn đá người Tây Nguyên bày trí như thế nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Vậy xung quanh hòn đá người Tây Nguyên bày trí là : treo những cành hoa đan bằng tre và những vũ khí, nông cụ cha ông để loại và chiêng trống cũng tế.


Câu 5:

Con hãy cho biết đâu là trung tâm của nhà rông ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy trung tâm của nhà rông là gian giữa và bếp lửa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận