Thực hành tập đọc: Nhớ Việt Bắc

  • 1541 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                               Việt Bắc 

    Ta về, mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

    Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

    Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

    Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

     Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

    Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây

    Núi giăng thành luỹ sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù

    Mênh mông bốn mặt sương mù

Ðất trời ta cả chiến khu một lòng. 

- Việt Bắc : Chiến khu của ta thời kì đấu trạnh giành độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp. Việt Bắc gồm các tình: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. 

- Đèo : chỗ thấp và dễ vượt qua nhất trên đường đi qua núi. 

- Giang : cây thuộc loại tre nứa, thân dẻo, dùng để đan lát hoặc làm lạt buộc. 

- Phách : một loại thân cây gỗ, lá ngả màu vàng vào mùa hè. 

- Ân tình : có ơn nghĩa, tình cảm sâu nặng với nhau. 

- Thủy chung : trước sau không thay đổi.

Con hãy nối hai cột để hoàn thành những câu thơ nói lên vẻ đẹp của cảnh vật Việt Bắc :


Câu 4:

Theo con, trong bài thơ, ta và mình để chỉ ai ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy: Ta là tác giả, mình là người dân Việt Bắc.


Câu 5:

Vùng Việt Bắc bao gồm mấy tỉnh ?

Xem đáp án

Lời giải:

Vậy vùng Việt Bắc có 6 tỉnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận