Thực hành tập đọc: Ông ngoại

  • 1538 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống :

xanh nhw dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố. Đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu mỗi buổi sáng.

a. Những cơn nóng mùa hè ....

b. Trời xanh ngát trên cao, ...

Xem đáp án

Các cụm từ được điền như sau :

+ Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu mỗi sáng.

+ Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.


Câu 3:

Ông ngoại trong câu chuyện đã giúp cháu làm những công việc gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tất cả các đáp án trên đều đúng.


Câu 4:

Ông và cháu cùng nhau tới trường bằng cách nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trên chiếc xe đạp cũ, ông đèo cháu tới trường.


Câu 5:

Cậu bé cảm nhận như thế nào về tiếng trống đầu tiên ?

Xem đáp án

Lời giải:

“Tiếng trống trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong cuộc đời đi học của tôi sau này”


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận