Thực hành tập đọc: Quạt cho bà ngủ

  • 1327 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Không gian trong bài rất tĩnh lặng, chỉ có một âm thanh nghe rõ nhất, đó là gì ?

Xem đáp án

Tiếng chim chích chòe hót


Câu 3:

Bạn nhỏ đã làm những gì khi bà bị ốm ?

Xem đáp án

Bạn nhỏ nhắn nhủ với chim hãy ngừng hót và quạt cho bà ngủ.


Câu 4:

Mọi vật trong nhà có điểm gì giống nhau ?

Xem đáp án

Lời giải:

Tất cả đều lặng yên cho bà ngủ.


Câu 5:

Bài thơ nhắc đến loài hoa nào trong vườn bà ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đó là : hoa cam, hoa khế


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận