Thực hành tập đọc: Quê ngoại

  • 319 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Con hãy điền thêm từ ngữ vào chỗ trống cho đúng:

Gặp ... gặp ... bất ngờ,

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.

Xem đáp án

Câu thơ hoàn chỉnh đó là :

Gặp trăng gặp gió bất ngờ,

            Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.


Câu 3:

Trở về thăm quê ngoại, bạn nhỏ đã có thay đổi gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, sau khi trở về thăm quê ngoại, sự thay đổi của bạn nhỏ là yêu cuộc sống và con người nơi đây hơn


Câu 4:

Bạn nhỏ đã biết thêm điều gì khi ăn hạt gạo ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, bạn nhỏ đã được biết đến người làm ra hạt gạo sau khi về quê ngoại


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận