Thực hành tập đọc: Quê ngoại

  • 1204 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy điền thêm từ ngữ vào chỗ trống cho đúng:

Gặp ... gặp ... bất ngờ,

Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.

Xem đáp án

Câu thơ hoàn chỉnh đó là :

Gặp trăng gặp gió bất ngờ,

            Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.


Câu 3:

Trở về thăm quê ngoại, bạn nhỏ đã có thay đổi gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, sau khi trở về thăm quê ngoại, sự thay đổi của bạn nhỏ là yêu cuộc sống và con người nơi đây hơn


Câu 4:

Bạn nhỏ đã biết thêm điều gì khi ăn hạt gạo ?

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, bạn nhỏ đã được biết đến người làm ra hạt gạo sau khi về quê ngoại


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận