Thực hành tập đọc: Thư gửi bà

  • 1301 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc thư sau và trả lời các câu hỏi:

Thư gửi bà

Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 

Bà kính yêu ! 

Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khỏe không ạ ? Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm mười rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khỏe, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. 

                                                                                                     Cháu của bà

                                                                                                             Đức

                                                                                                    Trần Hoài Đức

 Dòng đầu thư cần ghi những nội dung gì?

Xem đáp án

Dòng đầu của bức thư cần:

+ Nơi viết thư

+ Thời gian viết thư


Câu 2:

Trong bài Đức đã hỏi thăm bà như thế nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Trong bài Đức đã hỏi thăm sức khỏe của bà


Câu 3:

Đức đã kể cho bà nghe những gì?

Xem đáp án

Lời giải:

Đức đã kể cho bà nghe các điều sau:

+ Cháu học lớp 3

+ Cháu được tám điểm 10

+ Ngày nghỉ cháu được bố mẹ cho đi chơi


Câu 4:

Đức đã nhớ lại những kỉ niệm gì khi về quê chơi với bà?

Xem đáp án

Lời giải:

Đức đã nhớ lại các kỉ niệm sau khi về quê chơi với bà:

+ Thả diều cùng anh Tuấn

+ Nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng


Câu 5:

Đức đã hứa điều gì với bà ?

Xem đáp án

Lời giải:

Đức đã hứa học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận