Thực hành tập đọc: Vẽ quê hương

  • 1031 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Bạn nhỏ trong bài sử dụng những màu gì để vẽ tranh quê hương ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bạn nhỏ đã sử dụng màu xanh và màu đỏ để vẽ tranh quê hương


Câu 3:

Bạn nhỏ vẽ những gì với đầu bút màu xanh ?

Xem đáp án

Lời giải:

Bạn nhỏ vẽ làng xóm với cây tre, lúa, dòng sông, bầu trời với đầu bút màu xanh.


Câu 4:

Con hãy đọc đoạn thơ và tìm những từ ngữ dùng để chỉ màu xanh :

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xem đáp án

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu.

Những từ ngữ dùng chỉ màu xanh trong đoạn thơ trên là: xanh mát, xanh ngắt


Câu 5:

Bạn nhỏ vẽ màu đỏ lên những sự vật gì ?

Xem đáp án

Bạn nhỏ vẽ màu đỏ lên mái nhà, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận