Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 có đáp án (Đề 5)

  • 1942 lượt xem

  • 11 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Khí CO có lẫn khí SO2 và khí CO2. Có thể loại SO2CO2 bằng cách cho hỗn hợp qua

A. lượng dư dung dịch Ca(OH)2

B. dung dịch NaOH

C. H2O

D. CuO nung mạnh

Xem đáp án »

Đáp án A

CO2, SO2là 2 oxit axit nên bị dung dịch Ca(OH)2 tác dụng tạo muối. CO không tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 và không tan trong nước, thoát ra khỏi dung dịch.


Câu 10:

Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

FeS2  SO2  SO3  H2SO4  BaSO4

Xem đáp án »

Viết các phương trình hóa học theo chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

4FeS2 + 11O2  8SO2 + 2Fe2O3  2SO2 + O2 2SO3  SO3 + H2O  H2SO4  H2SO2 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl

Viết đúng mỗi phương trình 0,5 điểm.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận