Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 8 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 2774 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đầu thế kỉ XX, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Trong cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp coi trọng việc xây dựng hệ thống giao thông vận tải vì nhằm

Xem đáp án

Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Tuấn the Amateur

Bình luận


Bình luận