Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

  • 3978 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thư mục có thể

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tên tệp thường có mấy phần?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Tệp là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Khi luyện gõ mười ngón, trên bàn phím cần chú ý gì

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận