Đề thi giữa kì 1 Lịch Sử 8 có đáp án (Đề 5)

  • 5466 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vì sao máy móc được sử dụng trong giao thông vận tải ở Anh TKXIX?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ở Anh, do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa và khách hàng tăng nhanh nên trong đầu thế kỉ XIX, máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải.


Câu 2:

“Khẩu hiệu sống trong lao động chết trong chiến đấu” được sử dụng trong cuộc khởi nghĩa nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và đòi thiết lập chế độ cộng hòa. Tinh thần đấu tranh của họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”


Câu 3:

“ Mặt trời không bao giờ lặng ở nước Anh” ý nói:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trước năm 1914, thuộc địa Anh trải khắp địa cầu, chiếm tới 1/4 diện tích lục địa và 1/4 dân số thế giới. Người ta ví nước Anh là nước “Mặt trời không bao giờ lặn”.


Câu 4:

Lực lượng tham gia chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) là tầng lớp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc khởi nghĩa Xipay chính là các binh lính Xipay. Những người này tham gia chiến đấu cho quyền lợi của đội quân.


Câu 5:

Hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp là hình thành hai giai cấp vô sản và tư sản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phuong Anh

Bình luận


Bình luận