Đề thi Học kì 1 Tin học 10 (Đề số 1)

  • 9455 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số 45 biểu diễn sang hệ cơ số 16 là :

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về ROM là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

5 tháng trước

Mai Hoàng Quốc

Bình luận


Bình luận

Ánh Trúc
17:08 - 05/01/2021

qđg

anime tổng hợp channel
00:12 - 15/12/2021

câu 17c