Đề thi Học kì 2 Tin học 6 có đáp án, cực hay (Đề 3)

  • 4429 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nút lệnh Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 6 có đáp án, cực hay (Đề 3) dùng để:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hoạt động nào dưới đây có liên quan đến soạn thảo văn bản?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Đâu không phải là thuộc tính cơ bản của định dạng đoạn văn bản:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh Đề kiểm tra Học kì 2 Tin học 6 có đáp án, cực hay (Đề 3) trên thanh công cụ định dạng là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

 Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải:

Xem đáp án

Đáp án A


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

My Nguyễn Trà

Câu 1 phải là A chứ ad ơi:))

Bình luận


Bình luận