Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối học kì 1 có đáp án ( Đề 1)

  • 3073 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khoanh tròn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 2:

Khoanh tròn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 3:

Khoanh tròn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 4:

Khoanh tròn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là D.


Câu 5:

Khoanh tròn từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án lầ C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dan Dang
21:00 - 13/10/2020

Tại sao ko trả lời được các câu hỏi viết câu bằng tiếng anh

Thị Ánh Nguyên Đỗ
17:22 - 24/01/2022

This is my Pibby
She is nice.

Ảnh đính kèm

Nguyễn Bảo An
20:55 - 04/01/2022

ơ câu 6 phải là đáp án B chứ nhỉ?

Huỳnh bảo Ngọc
17:31 - 13/01/2022

Câu 6 đáp án sai

Thị Ánh Nguyên Đỗ
17:10 - 24/01/2022

vì sao chứ hả ?

Thị Ánh Nguyên Đỗ
17:14 - 24/01/2022

vì tớ lại sai