Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối học kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 2758 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 2:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 3:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 4:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

1 năm trước

vuong Tien

Rất hay

Bình luận


Bình luận

My Hồ Hà
19:18 - 10/05/2022

không nên có đáp án