Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 2738 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm từ khác loại.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 2:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 3:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 4:

Tìm từ khác loại

Xem đáp án

Đáp án là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

1 năm trước

vuong Tien

Rất hay

Bình luận


Bình luận

Hà my
10:15 - 21/05/2021

tôi cần làm trắc nghiệm

Nguyễn Huệ
12:10 - 07/06/2021

KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC CÂU TỰ LUẬN

vuong Tien
18:57 - 15/06/2021

câu 3 sai

vuong Tien
18:58 - 15/06/2021

chắc 10000000000000000000000000000000000000

chắc 111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

33 6B BẢO THIÊN
09:02 - 24/05/2022

Đề sai

Sinny Đào
19:11 - 02/06/2022