Trắc nghiệm Bài 12: Núi lửa và động đất có đáp án

  • 311 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/133, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Động đất nhẹ mấy độ rich-te? 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/134, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Phần lớn lớp Manti cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/134, lịch sử và địa lí 6


Câu 4:

Hiện nay, trên Trái Đất có khoảng trên bao nhiêu núi lửa hoạt động?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/133, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Động đất mạnh nhất mấy độ rich-te?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/134, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận