Trắc nghiệm Bài 24: Rừng nhiệt đới có đáp án

  • 503 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/173, lịch sử và địa li 6.


Câu 2:

Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở 

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/173, lịch sử và địa li 6.


Câu 3:

Rừng mưa nhiệt đới phân bố chủ yếu ở nơi có khí hậu 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/173, lịch sử và địa li 6.


Câu 4:

Rừng nhiệt đới là kiểu hệ sinh thái chuyển tiếp từ xavan cây bụi sang 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/173, lịch sử và địa li 6.


Câu 5:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/173, lịch sử và địa li 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận