Trắc nghiệm Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững có đáp án

  • 411 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Bảo vệ tự nhiên không có ý nghĩa trong việc 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Nguyên nhân cơ bản nhiệt độ Trái Đất hiện nay ngày càng tăng lên là do 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận