Trắc nghiệm Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất có đáp án

  • 1525 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hiện tượng nào sau đây là hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất; hiện tượng giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày; lệch hướng chuyển động của các vật thể.


Câu 2:

Nơi nào sau đây trong năm luôn có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xích đạo là khu vực trên Trái Đất nhận được lượng bức xạ, ánh sáng và nhiệt cao quanh năm. Đồng thời, đây cũng là khu vực có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau.


Câu 3:

Đối với các nước theo Dương lịch ở bán câu Bắc, ngày bắt đầu mùa xuân là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đối với các nước theo Dương lịch ở bán câu Bắc, ngày bắt đầu mùa xuân là 21/3.


Câu 4:

Mùa đông ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Nam được tính từ ngày

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Mùa đông ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Nam được tính từ ngày 22/6; Còn mùa đông ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày 22/12.


Câu 5:

Nguyên nhân sinh ra các mùa trong năm là do

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục của Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương nên có lúc bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, có lúc bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. Do thời gian chiếu sáng và lượng nhiệt thu nhận được ở mỗi bán cầu có sự thay đổi trong năm nên đã sinh ra các mùa.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 tháng trước

Lã Ngọc Hương

Bình luận


Bình luận