Trắc nghiệm Địa lí 10 Chương 3: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển

  • 1970 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giới hạn của sinh quyển là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Loài ưa nhiệt thường phân bố ở vùng nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Những loài ưa lạnh thường phân bố ở nơi nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh nhất trên loại đất nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Đất phù sa thuận lợi phát triển cây trồng nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận