Trắc nghiệm Bài 5: Lược đồ trí nhớ có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một phương tiện đặc biệt để mô tả hiểu biết cá nhân về một địa phương gọi là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/113, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Lược đồ trí nhớ là 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/113, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Lược đồ trí nhớ đường đi có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/113, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Lược đồ trí nhớ phản ánh sự cảm nhận của con người về không gian sống và ý nghĩa của không gian ấy đối với

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/113, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Lược đồ trí nhớ của hai người về một địa điểm có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/113, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận