Trắc nghiệm Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời có đáp án

  • 295 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/116, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách gần dần Mặt Trời ta sẽ có

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/116, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Trái Đất có dạng hình gì? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/116, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong hệ Mặt Trời từ gần đến xa?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/116, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là 

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/117, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận