Bài 9: Cấu tạo của vỏ Trái Đất. Động đất và núi lửa

  • 198 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lớp vỏ Trái Đất có trạng thái

Xem đáp án

Lớp vỏ Trái Đất có trạng thái rắn chắc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trạng thái vật chất từ quánh dẻo đến lỏng là đặc điểm của lớp

Xem đáp án

Trạng thái vật chất từ quánh dẻo đến lỏng là đặc điểm của lớp trung gian.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhiệt độ cao nhất của Trái Đất tập trung ở

Xem đáp án

Nhiệt độ cao nhất của Trái Đất tập trung ở lõi Trái Đất, khoảng 50000C

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Theo thuyết kiến tạo mảng, khi hai địa mảng xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc của chúng thường hình thành

Xem đáp án

Theo thuyết kiến tạo mảng, khi hai địa mảng xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc của chúng thường hình thành các dãy núi trẻ cao.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Các dãy núi ngầm dưới đại dương hình thành khi

Xem đáp án

Khi hai mảng tách xa nhau, vật chất dưới lòng đất trào lên và hình thành các dãy núi ngầm dưới đại dương.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận