Đề kiểm tra cuối kì 1 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 129 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Cơ quan nào dưới đây không thuộc bộ máy tổ chức của nhà nước A-ten?

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 4:

Một trong những thành tựu của cư dân La Mã cổ đại là

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 5:

Đông Nam Á tiếp giáp với 2 đại dương nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận