Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 (có đáp án): Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

  • 274 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

Xem đáp án

Đáp án: B. Vì đây là động cơ điện xoay chiều một pha.


Câu 4:

 Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta:

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận