Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 (có đáp án): Máy tăng âm

  • 545 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy tăng âm:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Dựa vào đâu để phân loại máy tăng âm

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Để âm thanh phát ra cho người nghe trong phạm vi rộng, người ta phải:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Sơ đồ khối máy tăng âm gồm:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Trong các khối sau, khối nào không thuộc sơ đồ khối máy tăng âm:

Xem đáp án

Đáp án: B. Không có mạch ra


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hao Nguyen Thi
04:20 - 16/03/2022

Câu 4: B