Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 22 (có đáp án): Hệ thống điện quốc gia (Mới nhất)

  • 361 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ thống điện quốc gia có mấy thành phần?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.


Câu 2:

Hệ thống điện quốc gia có thành phần nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.


Câu 3:

Hệ thống điện quốc gia thực hiện mấy quá trình?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống điện quốc gia thực hiện 4 quá trình: sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.


Câu 4:

Hệ thống điện nước ta được chia thành ba hệ thống điện độc lập trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trước năm 1994, nước ta có ba hệ thống điện khu vực độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.


Câu 5:

Trước năm 1994, nước ta có mấy hệ thống điện độc lập?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trước năm 1994, nước ta có ba hệ thống điện khu vực độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sheiki Han
10:50 - 18/03/2022

câu 1 là C chứ ad