Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 22 (có đáp án): Hệ thống điện quốc gia

  • 363 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Hệ thống điện Quốc gia gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở:

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì sự có mặt của các nhà máy sản xuất điện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.


Câu 4:

Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận