Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 23 (có đáp án): Mạch điện xoay chiều ba pha (Mới nhất)

  • 419 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều ba pha có mấy thành phần?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạch điện xoay chiều ba pha gồm: nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và tải ba pha.


Câu 2:

Mạch điện xoay chiều ba pha có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch điện xoay chiều ba pha gồm: nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và tải ba pha.


Câu 3:

Máy phát điện xoay chiều ba pha có mấy loại dây quấn?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Máy phát điện xoay chiều ba pha có 3 loại dây quấn: AX, BY, CZ.


Câu 4:

Máy phát điện xoay chiều ba pha có loại dây quấn nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Máy phát điện xoay chiều ba pha có 3 loại dây quấn: AX, BY, CZ.


Câu 5:

Máy phát điện xoay chiều ba pha có cấu tạo gồm mấy phần?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Cấu tạo máy phát điện xoay chiều ba pha có cấu tạo gồm 2 phần chính: dây quấn và nam châm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận