Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 13. Quản lí môi trường ao nuôi và phòng, trị bệnh thủy sản có đáp án

  • 61 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tại sao phải quản lí môi trường ao nuôi?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quản lí môi trường ao nuôi thích hợp và ổn định sẽ làm giảm nguy cơ các bệnh do môi trường; tăng sức khỏe, tránh gây sốc cho động vật thủy sản; kìm hãm sự phát triển của mầm bệnh.


Câu 2:

Có mấy đặc tính của môi trường nước ao nuôi thủy sản?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 đặc tính của môi trường nước ao nuôi thủy sản:

+ Đặc tính lí học

+ Đặc tính hóa học

+ Đặc tính sinh học


Câu 3:

Em hãy cho biết, môi trường nước ao nuôi thủy sản có đặc tính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 đặc tính của môi trường nước ao nuôi thủy sản:

+ Đặc tính lí học

+ Đặc tính hóa học

+ Đặc tính sinh học


Câu 4:

Đặc tính lí học của môi trường nước ao nuôi thủy sản gồm mấy yếu tố?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đặc tính lí học của môi trường nước ao nuôi thủy sản gồm 2 yếu tố:

+ Nhiệt độ nước

+ Độ trong


Câu 5:

Hoạt động không bình thường của động vật thủy sản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hoạt động không bình thường như mất thăng bằng, nổi đầu, dạt bờ là bieur hiện của động vật thủy sản bị bệnh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận