Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 26: Trồng cây rừng có đáp án

  • 3948 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: (Mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và mùa thu – SGK trang 65)


Câu 2:

Có mấy bước trong kĩ thuật đào hố trồng cây rừng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Có 3 bước trong kĩ thuật đào hố trồng cây rừng là:

Đào hố → Trộn đất màu và lấp đất → Lấp đầy hố – SGK trang 66 )


Câu 3:

Kích thước hố loại 1 làm đất trồng cây (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu) là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Kích thước hố loại 1 làm đất trồng cây (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu) là 30 x 30 x 30 cm – SGK trang 65)


Câu 4:

Khi đào hố trồng cây rừng người ta đem đất màu trộn với loại phân bón gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: (Khi đào hố trồng cây rừng người ta đem đất màu trộn với: Phân hữu cơ ủ hoai, supe lân và NPK – SGK trang 66)


Câu 5:

Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm 6 bước:

Tạo lỗ trong hố đất → Rạch bỏ vỏ bầu → Đặt bầu vào trong hố → Lấp và nén đất lần 1 → Lấp và nén đất lần 2 → Vun gốc – Hình 42, SGK trang 66)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận