Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 3: Một số tổ chức khu vực và quốc tế có đáp án

  • 640 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trụ sở của Liên hợp quốc đặt ở quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Liên hợp quốc (United Nations, viết tắt là UN) ra đời vào ngày 24-10-1945. Đến năm 2020, UN có 193 quốc gia thành viên. Trụ sở của UN đặt ở thành phố Niu Y-oóc (Hoa Kỳ). Việt Nam là thành viên chính thức của UN từ năm 1977.


Câu 2:

Liên hợp quốc có nhiệm vụ chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

UN có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; bảo vệ quyền con người; cung cấp viện trợ nhân đạo; hỗ trợ phát triển bền vững và hành động vì khí hậu; giữ vững luật quốc tế; giải quyết những vấn đề toàn cầu.


Câu 3:

Liên hợp quốc không có nhiệm vụ chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

UN có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; bảo vệ quyền con người; cung cấp viện trợ nhân đạo; hỗ trợ phát triển bền vững và hành động vì khí hậu; giữ vững luật quốc tế; giải quyết những vấn đề toàn cầu.


Câu 4:

Mục tiêu hàng đầu của Liên hợp quốc là

Xem đáp án

Chọn A

UN được thành lập nhằm mục tiêu hàng đầu là duy trì một nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững. UN là tổ chức liên chính phủ lớn nhất trên thế giới. Bản thân UN là một bộ phận của hệ thống Liên hợp quốc. UN điều phối công việc cùng các quỹ, chương trình, cơ quan chuyên môn và các tổ chức khác của hệ thống Liên hợp quốc.


Câu 5:

Quỹ Tiền tệ Quốc tế viết tắt là

Xem đáp án

Chọn B

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (The International Monetary Fund - IMF) được thành lập vào tháng 7 - 1994. Năm 2020, tổ chức có 190 quốc gia thành viên, Việt Nam là thành viên chính thức của IMF từ năm 1976. IMF có trụ sở chính ở Oa-sinh-tơn (Washington - Hoa Kỳ). IMF được thành lập nhằm đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận