Thi Online Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 9: EU- Một liên kết kinh tế khu vực lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới có đáp án

Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 9: EU- Một liên kết kinh tế khu vực lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới có đáp án

  • 591 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Liên minh châu Âu không dẫn đầu thế giới về hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất (trên 1,4 tỉ dân), tiếp đến là Ấn Độ, Hoa Kì, In-dô-nê-xi-a, Bra-xin,… Như vậy, EU không dẫn đầu thế giới về dân số.


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với Liên minh châu Âu?

Xem đáp án

Chọn B

EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới nhưng vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên EU; EU là tổ trước liên kết khu vực lớn nhất thế giới (28 quốc gia thành viên, Anh rời EU 2020 nên còn 27 thành viên) và EU cũng là tổ chức thương mại thế giới, trước cả Hoa Kì và Nhật Bản.


Câu 3:

Sự kiện nào sau đây lần đầu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của Liên minh châu Âu?

Xem đáp án

Chọn B

Sự kiện Anh rút khỏi EU còn được gọi tên là Brexit. Năm 2016 nước Anh đã chọn rời khỏi EU và đến tháng 1/2020 chính thức rời khỏi EU để trở thành một quốc gia độc lập trong tất cả mọi lĩnh vực. Sự kiện Anh rút khỏi EU không chỉ tác động mạnh mẽ đến chính trị - kinh tế - xã hội Vương Quốc Anh mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của EU và toàn thế giới.


Câu 4:

Đồng tiền chung được Liên minh châu Âu đưa vào sử dụng là

Xem đáp án

Chọn A

Đồng tiền chung được Liên minh châu Âu đưa vào sử dụng là Ơ-rô (Euro). Khu vực đồng Ơ-rô bao gồm 19 quốc gia thành viên EU, sử dụng đồng Ơ-rô như một loại tiểu tệ duy nhất. Đồng Ơ-rô có vị trí cao trong giao dịch quốc tế, là đồng tiền dự trữ chính thức quốc tế.


Câu 5:

Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Năm 1994 đã hoàn thành tuyến đường hầm giao thông Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận