Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 19: Kinh tế Hoa Kì có đáp án

  • 766 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhằm mục đích phát triển bền vững trong công nghiệp năng lượng, Hoa Kì tập trung phát triển

Xem đáp án

Chọn D

Nhằm mục đích phát triển bền vững trong công nghiệp năng lượng, Hoa Kì tập trung phát triển năng lượng điện nhiệt.


Câu 2:

Để giảm thiểu phát thải các khí nhà kính, Hoa Kì chú ý biện pháp

Xem đáp án

Chọn B

Để giảm thiểu phát thải các khí nhà kính, Hoa Kì chú ý biện pháp đầu tư cơ sở vật chất máy móc và trang thiết bị, kĩ thuật hiện đại.


Câu 3:

Các ngành sản xuất công nghiệp truyền thống (lâu đời) của Hoa Kì hiện nay chủ yếu tập trung ở vùng

Xem đáp án

Chọn A

Vùng Đông Bắc là nơi phát triển công nghiệp sớm nhất của Hoa Kỳ, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp lâu đời, như Phi-la-đen-phi-a, Niu Oóc, Si-ca-gô,...


Câu 4:

Ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì không phải là

Xem đáp án

Chọn D

Đóng tàu là ngành công nghiệp truyền thống, phát triển mạnh ở các trung tâm công nghiệp ở Đông Bắc như Bô-xtơn, Niu-Óoc, Oa-sinh-tơn,…


Câu 5:

Công nghiệp của Hoa Kì chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành cần nhiều

Xem đáp án

Chọn A

Công nghiệp của Hoa Kì chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, hiện đại cần nhiều tri thức, tạo ra giá trị sản xuất cao.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

5 tháng trước

Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận