Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 4)

  • 10841 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/87, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/88, địa lí 11 cơ bản.


Câu 3:

Đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/88, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Dẫn chứng nào sau đây chứng minh Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc?

Xem đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Với đặc điểm “Lãnh thổ trải dài từ khoảng 200B tới 530B và khoảng 730Đ tới 1350Đ, giáp 14 nước, Trung Quốc có thuận lợi cơ bản về mặt kinh tế - xã hội là

Xem đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/86, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận