ĐỀ 1

  • 2722 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Ý nào sau đây không đúng với nước Nga sau khi Liên Xô tan rã (cuối năm 1991 trở đi)?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Ý nào sau đây không thuộc chiến lược kinh tế mới từ năm 2000 của LB Nga?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng với thành tựu đạt được sau năm 2000 của LB Nga?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bài thi liên quan:

ĐỀ 2

45 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận