Trắc nghiệm Địa Lí 12 Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên

  • 3064 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 48 phút

Câu 1:

Tỉnh nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tỉnh không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh này thuộc vùng Đông Nam Bộ).


Câu 2:

Tỉnh (thành phố) cuối cùng về phía nam của Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tỉnh (thành phố) cuối cùng về phía nam của Duyên hải Nam Trung Bộ là Bình Thuận.


Câu 3:

Tỉnh (thành phố) cuối cùng về phía bắc của Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Tỉnh (thành phố) cuối cùng về phía bắc của Duyên hải Nam Trung Bộ là Đà Nẵng.


Câu 4:

So với cả nước, diện tích của Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: So với cả nước, diện tích của Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm 13,4%.


Câu 5:

So với cả nước, dân số của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2006 chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: So với cả nước, dân số của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2006 chiếm 10,5%.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận