Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

  • 2259 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đông Nam Bộ bao gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đông Nam Bộ bao gồm TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.


Câu 2:

Trong số 7 vùng kinh tế, diện tích Đông Nam Bộ đứng hàng thứ

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Trong số 7 vùng kinh tế, diện tích Đông Nam Bộ đứng hàng thứ 7.


Câu 3:

Đông Nam Bộ không phải dẫn đầu cả nước về

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đông Nam Bộ không phải dẫn đầu cả nước về dân số.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Phát biểu không đúng với Đông Nam Bộ là: Có nền kinh tế hàng hoá mới phát triển từ khi Đổi mới đến nay.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Duy Thức
01:04 - 17/04/2024

27 C