Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Tổng kết chương III - Địa lí ngành kinh tế

  • 1459 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xu hướng chuyển dịch của cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Xu hướng chuyển dịch của cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta là giảm tỉ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tăng tỉ trọng khu vực II (công nghiệp – xây dựng) và khu vực III (dịch vụ).


Câu 2:

Sau khi gia nhập WTO khu vực kinh tế nào tăng nhanh về tỉ trọng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Sau khi gia nhập WTO, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh về tỉ trọng.


Câu 3:

Thế mạnh nông nghiệp của vùng trung du và miền núi nước ta là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Vùng trung du và miền núi có đất feralit và đất badan màu mỡ tập trung với diện tích lớn, các cánh rừng, đồng cỏ lớn thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn thả gia súc lớn (trâu, bò).


Câu 4:

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là đồng bằng sông Cửu Long.                     


Câu 5:

Cà phê được trồng chủ yếu trên loại đất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Cà phê phân bố chủ yếu ở Tây Nguyên, nơi có diện tích đất badan rộng lớn và màu mỡ cả nước


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận